Thông Thiên Đại Thánh

Chương 407: Ao nhỏ không chứa được đại longThay đổi như vậy làm cho lão Chu cùng mọi người trong thôn vô cùng cao hứng. Dù sao sống trên đời ai lại không muốn sống tốt đâu?

Mà Tiểu Báo Tử vốn làm ra tất cả chuyện này cũng là thái độ không sao cả.

Hắn đương nhiên không làm sao, bởi vì hắn có trí nhớ của kiếp trước, luôn có cảm giác xa cách với người kiếp này, huống chi lại là thôn dân của sơn thôn mà hắn không thân chẳng quen này?

Đứng ở trên Tây Sơn khẩu, nhìn tiểu sơn thôn như ẩn như hiện cách đó mấy chục dặm, Tiểu Báo Tử thờ dài một tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ, mười mấy năm trôi qua như một giấc mơ.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, tuy thoạt nhìn là Tiểu Báo Tử đứng trên tảng đá nhưng thực ra chân hắn không dẫm vào đá, mà là phiêu du trên không trung, quấn quanh thân là gió nhẹ, làm ống tay áo của hắn khẽ động, giống như thần tiên.

Hai kiếm khí màu đỏ nhạt như linh xà, quấn quanh đầu ngón trỏ của hắn, đây là kiếm khí của Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Sau khi tu tập, hắn đã kết hợp được Thừa Long Ngự Phong Quyết và Dương Cực Thông Thiên Kiếm lại với nhau. Kiếm khí kinh khủng kia bây giờ sẽ không cần bắn ra từ ngoại đan nữa rồi.

Thế nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm.

Khu địa mạch sát khí này dù là thuộc tính cực âm, cực hàn, thế nhưng lại không tương hợp được với Dương Cực Thông Thiên Kiếm của hắn.

Pháp môn của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm vô cùng huyền diệu, trước đây Tiểu Báo Tử nhìn tưởng hiểu mà thật ra cái gì cũng không hiểu, liều mạng dùng Huyết tủy nguyên sát khí tu thành Dương Cực Thông Thiên Kiếm. Đáng tiếc hắn quên mất rằng tu luyện Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm cần ba bước, hai bước trước là tu luyện Dương Cực Thông Thiên Kiếm và Âm Cực Thông Thiên Kiếm. Sau khi tu thành hai loại kiếm khí kia sẽ thông qua độc môn pháp quyết để hợp nhất chúng, tạo ra một loại kiếm khí hoàn toàn mới, Thông Thiên kiếm khí!

Chính là bởi vì cuối cùng Dương Cực Thông Thiên Kiếm cùng Âm Cực Thông Thiên Kiếm phải hợp lại với nhau, do đó uy lực của chúng không thể kém nhau quá lớn.

Sát khí trong thiên hạ nhiều vô số, uy lực khác nhau. Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm cần hai loại sát khí chỉ cần một âm một dương là được, không quá quan tâm đến tính chất, chỉ cần có hai loại sát khí này là có thể tu luyện hai loại thông thiên kiếm. Chỉ là nếu muốn hợp nhất, uy lực hai loại kiếm khí này phải tương đương, cần đạt tới cân bằng mới có thể luyện được. Dương Cực Thông Thiên Kiếm của Tiểu Báo Tử là được luyện từ Huyết Tủy Nguyên sát khí, đây là sát khí dương tính cao nhất trong thiên địa, hơn nữa khi Tiểu Báo Tử ngưng luyện còn tách ra tinh túy, tạo ra Dương Cực Thông Thiên Kiếm có uy lực vô cùng. Thế nhưng do vậy nếu muốn luyện ra Thông Thiên kiếm khí thì yêu cầu với Âm Cực Thông Thiên Kiếm phải cực kỳ cao. Âm sát khí ở Tây Sơn khẩu này tuy cũng có thể dùng được nhưng lại có quá ít!

So sánh với Huyết Tủy Nguyên Sát thì thấy sẽ không cùng một loại, nếu miễn cưỡng ngưng luyện thành Âm Cực Thông Thiên Kiếm, vậy cả đời này đều không có khả năng tu thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm.

Do đó, Tiểu Báo Tử đành phải từ bỏ.

Đương nhiên, không thể luyện Âm Cực Thông Thiên Kiếm thì chỗ sát khí này cũng không thể lãng phí.

Âm sát khí nơi này tuy không nhiều nhưng chất lượng lại rất cao, là tài liệu để tu luyện Bách Độc Hàn Quang Chướng là tốt nhất.

Bích Linh Vạn Độc Châu kia hấp thụ vô số loại độc vô hình, lại hấp thu cả Thất Tâm Kim Ngô độc ở Mậu Giang phủ, độc tính cực kỳ bá đạo, người thường đã không thể tưởng tượng đươc. Bây giờ đã được sát khí nơi này tế luyện ba tháng, đã đạt tới viên mãn, công thủ đầy đủ.

Ba tháng!

Ba tháng trước, sau khi gặp người thần bí kia, hắn liền quay lại Mậu Giang, mang theo mấy người Lộ Lai Hồng, sau đó đi theo xe lương, đến được Đan Dương quận, truyền lại tin tức cũng không gặp phiền phức gì.

Trên thực tế, lấy hung danh của hắn bây giờ, ít người có lá gan đến trêu hắn.

Làm xong mọi việc hắn liền viết lại một phong thư, để cho Lộ Lai Hồng quay về Khánh Châu đưa cho Lý Nguyên, trong thư nói đến hắn sau khi đánh với Bảo Âm Cách Nhật Nhạc có chút cảm ngộ, cầm bế quan tìm hiểu. Hơn nữa còn viết sau khi bế quan sẽ đi tới Bắc Nguyên, dùng chém giết để tôi luyện tu vi, đợi có sở thành sẽ tiếp tục dốc sức cho Lý Nguyên!

Tất cả việc này đều là nói cho có.

Hắn và Lý Nguyên đều hiểu, sao khi Chu Báo giết Bảo Âm Cách Nhật Nhạc, gần như không có khả năng hắn sẽ quay về làm thân vệ của Lý Nguyên.

Nguyên nhân rất đơn giản, cái ao nhỏ của Lý Nguyên đã không thể nuôi được đại long như hắn!

Đây không phải là do cái ao, cũng không phải do Tiểu Báo Tử, mà là do thế đạo!

Tiểu Báo Tử cho dù không để ý về làm hộ vệ cho Lý Nguyện, không cần tăng lương, làm phó doanh thân vệ. Cho dù ngươi có muốn, Lý Nguyên cũng không dám nhận!

Một tướng quân Khánh Châu nho nhỏ mà thủ hạ lại có một mãnh nhân có thể giết chết cường giả bát phẩm, chắc chắn sẽ làm người ta lo lắng. Truyện Tiên Hiệp Truyện FULL

Do đó Tiểu Báo Tử mới lấy cớ để không phải về Khánh Châu.

Lộ Lai Hồng tuy không biết vài điều, nhưng Tiểu Báo Tử không muốn về hắn cũng không làm gì được. Chẳng lẽ lấy tội làm trái quân lệnh buộc hắn về? Cho dù hắn có lá gan làm vậy, cũng không có năng lực để làm!

Cho nên hắn cũng chỉ đành cầm lá thư của Tiểu Báo Tử quay về, coi như có câu trả lời!

Tiểu Báo Tử đương nhiên cũng không nói dối, hắn cần bế quan để tiêu hóa những tin tức mà người kia đã truyền vào đầu hắn!

Tuy chỉ là một lát, lại có thể đưa đại lượng tin tức vào đầu hắn, ví dụ như đủ loại yếu hại của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Nếu không có tin tức của nam tử kia, hắn còn không biết thứ công pháp này lại có nhiều thứ phải chú ý đến vậy.

Mấy chục bộ luyện thể quyền pháp hắn đã không muốn suy nghĩ rồi, con đường sau khi tu luyện tới Thông Huyền bí cảnh phải đi như thế nào cũng không có tin tức, chỉ có thể sau khi tu luyện tới cửu phẩm, cũng là sau khi vượt qua tiểu tam giới, sẽ đến đại tam giới. Sau khi qua được đại tam giới là tới cảnh giới gì, trong tin tức không hề nói đến.

Thế nhưng có vài bộ tu hành công pháp làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Một bộ là Thiên Cầm Cửu Biến, đây chính một loại tuyệt thế vũ kỹ bắt chước chín loại thần điểu là phượng hoàng, đại bằng, khổng tức, kim ô, thần hạc, thiên ưng, bích chậm, thanh loan, thương cưu. Công pháp này phối hợp với Thừa Long Ngự Phong Quyết liền uy lực vô cùng.

Đương nhiên ngoài việc đấy, còn có một bộ công pháp luyện thần, tên là Thiên Ngoại Tiêu Dao Thiên!


Tip: Bạn có thể dùng phím A & D để xem chương tiếp, hoặc quay lại