Thông tin về truyện

Huyền Lục

Huyền Lục

 Tác giả:

 Tình trạng:

398 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 100 lượt

Tự cổ vạn năm, Huyền Lục chiếu viết Huyền Đô Đại Lục tu chân giới thịnh hành, người người tu luyện. Hai ngàn năm trước, Ma đạo hoành hành, tận diệt nhân gian, máu lửa khắp nơi, oán hận ngập trời.

Cổ Linh môn dẫn đầu chư môn chính phái công phạt ma đạo, năm đó tử thương vô số, cuối cùng chính đạo lấy thương đổi thương đẩy lùi ma đạo vào vùng viễn Tây Huyền Đô. Nhân gian yếu thế oán hận, không chịu cam lòng trước đại chiến đã liên hợp lại tạo thành Nhật – Nguyệt – Tinh Tam Đại Hoàng Triều, cộng đồng chính đạo thủ vững nhân gian, ngăn chặn ma đạo.

Đánh giá Truyện post

Danh sách chương

Bình luận